Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (V.11.) önkormányzati rendelete

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2015. (III. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 05. 12 - 2016. 05. 12

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről (továbbiakban Ktsv. r.)  – az alábbiak szerint módosítja.


                                                                          

1. §


A Ktsv. r. 3. §-ban megállapított 2015. évi bevételi főösszegét a képviselő-testület 322.979.-eFt-ról 350.282.- eFt-ra módosítja. A bevételi előirányzat csoportok szerinti felosztása

1. számú melléklet szerint módosul. a bevételek szakfeladatonkénti részletezése az 2. számú melléklet szerint módosul.


2. §


A képviselőtestület a Ktsv r. 4. §-ában megállapított költségvetési kiadási főösszegét 322.979.- eFt-ról 350.282.- eFt-ra módosítja. A módosítás a 3. számú mellékletben található.3.§ Záró rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Ják, 2016. április 27.


  /:Szemes István:/                                                                       /:Némethné Kardos Eszter:/

     polgármester                                                                                           jegyző  
Záradék:


A rendelet 2016. május 11-én kihirdetésre került.


    /:Némethné Kardos Eszter:/

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek