Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VI.10..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 10 - 2020. 06. 11

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. Évi CXXV törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ják község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 7./Önk. melléklete helyébe jelen rendelet 7./Önk. melléklete lép.

2. § A rendelet 7a. melléklet hatályát veszti.3.§  E rendelet 2020. június 10. napján 15.00 órakor lép hatályba.

Ják, 2020. június 10.

           dr. Tóth Ernő                                                                         Némethné Kardos Eszter

           polgármester                                                                                     jegyző   

        


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2020. június 10. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Némethné Kardos Eszter

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek