Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 26

Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást Vanyola választópolgárai legalább 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


3. § Hatályát veszti a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló 7/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelet.Fehér Mária                                                                                                                              Varga Rita

címzetes főjegyző                                                                                                                     polgármester

A rendelet kihirdettük:


Vanyola, 2017. szeptember 25.Fehér Mária

címzetes főjegyző