Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2020. 07. 11

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


98.910.231 Ft

költségvetési bevétellel

78.005.577 Ft

18.310.778 Ft

4.316.214 Ft

költségvetési kiadással

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással                          34.899.218 Ft szabad pénzmaradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.


(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


  1. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzatnak felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.(3)  Az önkormányzatnak 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.


(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 9. melléklet szerint határozza meg.


(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 11. melléklet, eredmény-kimutatását a 12. melléklet, maradvány-kimutatását a 13. mellékletben. foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint 224.750.695 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

 (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelet, valamint a 2018. évi költségvetéséről és módosításáról szóló 1/2018.(II.26.), 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet.