Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11 - 2020. 07. 11

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését


118.328.853 Ft

Költségvetési bevétellel

118.328.853 Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.