Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2015.01.01.

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Vanyola Község Önkormányzata illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be.

2. § (1) Az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

3. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 13/2009. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.