Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 11. 22

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleménye kikérésével a következőket rendeli el:1. § (1) Vanyola község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8552 Vanyola, Petőfi u. 8. ellátási területe Vanyola, Csót, Béb, Nagygyimót községek közigazgatási területe.


(2) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


(3) Vanyola község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8556 Pápateszér, Markovics u. 17., ellátási területe Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Csót, Lovászpatona, Nagydém, Vanyola községek közigazgatási területe.


(4) Vanyola község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8552 Vanyola, Petőfi u. 8. ellátási területe Vanyola, Csót, Béb, Nagygyimót községek közigazgatási területe.


(5) Vanyola község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 8552 Vanyola, Petőfi u. 8.,  ellátási területe a Csóthy Géza Általános Iskola, Csóti Napköziotthonos Óvoda, Vajda Péter Tagóvoda Vanyola, Nagygyimóti Mesevilág Óvoda.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fehér Mária                                                                                                 Varga Rita

címzetes főjegyző                                                                                        polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2016. november 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Fehér Mária                                                                                                                                                       címzetes főjegyző