Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 29 - 2017. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


93.713.084 Ft

Költségvetési bevétellel

93.713.084 Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fehér Mária

Varga Rita

címzetes főjegyző

polgármester
A rendeletet kihirdettük:


Vanyola, 2017. május 29.


                                                                                                                     Fehér Mária

                                                                                                                  címzetes főjegyző