Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 12 - 2018. 06. 12

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését


86.189.697 Ft

Költségvetési bevétellel

86.189.697 Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.