Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 29 - 2019. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


101.224.093  Ft

Költségvetési bevétellel

101.224.093  Ft

Költségvetési kiadássalállapítja meg.
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.