Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.9.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 10 - 2020. 01. 10

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület állandó bizottsága a 3 fő képviselőből álló Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság.”


2. § A Rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő kerül:

„(7) A Bizottság ügyviteli teendőit a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.