Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VII.10..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11 - 2020. 07. 11

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gánt Község Önkormányzatának és intézményének 2019. évi költségvetésének főösszegét 265.846.626,- Ft-ban határozza meg.”


2. § A Rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve tárgyévi költségvetési bevételén belül

a) a működési költségvetési bevételét 164.780.856,- forintban, ezen belül

aa) a működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 25.610.138,- forintban,

ab) a közhatalmi bevételeket 121.863.372,- forintban,

ac) a működési bevételeket 13.830.191,- forintban,

ad) a működési célú átvett pénzeszközök 3.477.155,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételét 11.674.772,- forintban, ezen belül,

ba) a felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 11.649.772,- forintban,

bb) a felhalmozási bevételeket 25.000,- forintban,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) a finanszírozási bevételét 89.390.998,- forintban

határozza meg.”


3. § A Rendelet 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve tárgyévi költségvetési kiadásán belül

a) a működési kiadásait 157.401.412,- forintban, ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 49.607.263,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 8.543.908,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 64.520.206,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 3.057.495,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 31.672.540,- forintban,

b) az elhalmozási kiadásait 72.481.758,- forintban, ezen belül

ba) a beruházásokat 3.845.802,- forintban,

bb) a felújításokat 68.635.956,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,

c) a finanszírozási kiadásait 35.963.456,- forintban,

határozza meg.”


4. § A Rendelet 2. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve tárgyévi költségvetési hiányán belül

a) a működési költségvetési többletét 7.379.444,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 60.806.986,- forintban,

c) a hiteltörlesztését 2.607.820,- forintban,

d) az Áht-n belül megelőlegezés visszafizetését 608.404,- forintban

határozza meg.”


5. § A Rendelet 2. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1d) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrásaként a 2018. évi pénzmaradvány igénybevételéből 23.411.674,- forint összeget jelöl meg.”


6. § A Rendelet 2. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:

„(1e) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve tárgyévi költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrásaként a „hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásának” 33.232.092,- forint összegét jelöli meg.”


7. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet

b) 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet

c) 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet

d) 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet

e) 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet

f) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet

g) 6. és 7. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek