Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017 (V.10..) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 11 - 2017. 05. 11

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelete „Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés” című V. fejezete.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

           

            Spergelné Rádl Ibolya                                                            Tóth Jánosné

                  polgármester                                                                címzetes főjegyző