Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017 (V.10..) önkormányzati rendelete

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8/2016. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 11 - 2017. 05. 11

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8/2016. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

           

                          Spergelné Rádl Ibolya                                                          Tóth Jánosné

                          polgármester                                                                        címzetes főjegyző