Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (III.29..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások nyersanyagnormájáról, valamint az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2017. 05. 01 - 2022. 08. 31

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (III.29..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások nyersanyagnormájáról, valamint az intézményi térítési díjakról

2017.05.01.

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító óvodában és iskolában az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell fizetni, az alábbi intézményi térítési díj figyelembevételével:

a) A napközi otthonos óvodában teljes ellátás (egész napos, napi háromszori étkezés) 455,- Ft/fő/élelmezési nap. Nyersanyagnormája: 455,- Ft.

b) Általános iskola napközi otthonos ellátás, teljes ellátás (egész napos, napi háromszori étkezés, napközis) esetén 435,- Ft/fő/élelmezési nap. Nyersanyagnormája: 435,- Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított intézményi térítési díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

2. § (1) Szociális étkeztetés (ebéd) igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díj alapját képező élelmezési nyersanyag norma: 437,- Ft; intézményi térítési díj: 530,- Ft/ellátási nap.

(2) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított térítési díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat az ebéd házhozszállításának díját átvállalja, és azt az igénybevevővel nem térítteti meg.

3. § (1) A munkahelyi vendéglátás az önkormányzati és intézményi dolgozók számára (ebéd) térítési díja 555,- Ft/fő/élelmezési nap.

(2) Külső vendég étkeztetés (ebéd) térítési díja 705,- Ft/fő/élelmezési nap.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben megállapított térítési díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

4. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti

a) Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testületének a felnőtt étkezési nyersanyag norma és étkezési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete;

b) Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 8/2007 (VI. 28.) rendelet 10. § (2) bekezdése.