Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.24..) önkormányzati rendelete

a családi események szolgáltatási díjáról szóló 7/2011.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 25 - 2015. 08. 25


Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A családi események szolgáltatási díjáról szóló 7/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében szereplő „20.000.- Ft +Áfa” szövegrés helyébe „25.000.- Ft” szöveg lép.


2. § (1) E önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E önkormányzati rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Spergelné Rádl Ibolya                                                                       Tóth Jánosné

     polgármester                                                                           címzetes főjegyző
Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gánt, 2015. augusztus 24.


    Tóth Jánosné

címzetes főjegyző