Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (XII.16..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17 - 2020. 12. 18

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (XII.16..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 1/2017. (II. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gánt Község Önkormányzata a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Gánt község közigazgatási területére terjed ki és egyidejűleg a Csákvár III. háziorvosi körzet részét képezi.

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Gánt Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Gánt község közigazgatási területére terjed ki és egyidejűleg a Csákvár III. háziorvosi körzet részét képezi.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.