Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (III.9..) önkormányzati rendelete

egyes rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 10 - 2017. 03. 10

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti

a) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XI. 3.) önkormányzati rendelete „Helyi népszavazás, helyi népi kezdeményezés” című V. fejezete,

b) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8/2016 (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

           

           

            Spergelné Rádl Ibolya                                                            Tóth Jánosné

                  polgármester                                                                címzetes főjegyző


ZÁRADÉK


A rendeletet kihirdettem:

Gánt, 2017. március 9.                                                                      Tóth Jánosné

                                                                                                     címzetes főjegyző