Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2019. 03. 30

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nemzeti ünnepeken a fellobogózás a közterületeken kihelyezett zászlótartókba történő nemzeti színű zászlók kihelyezésével valósul meg.

2. § A fellobogózás a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16.00 óráig, a zászlók bevonása legkésőbb a nemzeti ünnepet követő 3. munkanapon 16.00 óráig történik.

3. § A közterületek fellobogózásáról a polgármester az önkormányzat hivatala útján gondoskodik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.