Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (III.29..) önkormányzati rendelete

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8/2016 (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2017. 03. 30 - 2017. 03. 30

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §- ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 8/2016 (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

           

           

                          Spergelné Rádl Ibolya                                                          Tóth Jánosné

                          polgármester                                                                        címzetes főjegyzőZÁRADÉK

A rendeletet kihirdettem:

Gánt, 2017. március 29.                                                        


                                             Tóth Jánosné

                                                                                                                    címzetes főjegyző