Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (IV.30..) önkormányzati rendelete

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 05. 03

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Gánt Község polgármestere a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Gánt Község teljes közterületén és a közforgalom számára megnyitott magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet (az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés) csak gánti bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen lakott üdülővel, zártkerti ingatlannal rendelkezők folytathatnak.

(2) Gánt Község területén a következő közterületek, parkolóhelyek lezárásra kerülnek:

a) Orosz Emlékmű melletti parkoló, zöldterület

b) Petőfi utca egyes szakasza (27. házszámtól végig)

c) Béke tér iskola körüli területe

d) Béke tér 22. előtti parkoló

e) Gánt-Bányatelepen lévő parkoló

f) Vérteskozma közterületei

(3) Vérteskozmára csak az ott ingatlan tulajdonnal rendelkezők hajthatnak be, illetve tartózkodhatnak.

(4) A település utcáin gépjárművel várakozni tilos. Kivételt képez: gánti ingatlannal való rendelkezés, munkavégzés, családi kapcsolattartás, vásárlás, postai szolgáltatás.


2. § A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye, melynek felső határa 500.000 Ft.


3. § (1) E rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.
                     Spergelné Rádl Ibolya                                                   Kiss Jolán

                            polgármester                                                    címzetes főjegyzőKihirdetve:

Csákvár, 2020. április 30.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                    címzetes főjegyző