Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 06. 01 - 2021. 05. 28

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Gánt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 242.576.541,-Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 219.501.650,- Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Gánti Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 4.384.587,- Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 36.418.009,-Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § szerint megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-4. és 11-13. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 5-6. és 14-15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményének összesített könyvviteli mérlegét és eredmény kimutatását, a 9-10. és 18-19. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat, az intézménye valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. és 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásait a 7. és 16. melléklet tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 22. melléklet tartalmazza..

(8) Az Önkormányzat adósság állományát, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a 22. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 7. és 16. mellékletnek megfelelően kerül meghatározásra.

4. § Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát a 21, 23 és 24. melléklet tartalmazza.

5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, egyidejűleg az Önkormányzat és intézménye „2018. évi költségvetéséről” szóló 1/2018. (I.31.) rendelet és módosításai, a 11/2018. (XII.10.) és a 4/2019. (V. 31.), valamint „Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolójáról” szóló 8/2018. (V.30.) rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

1.melléklet.pdf

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf

18. melléklet

18.melléklet.pdf

19. melléklet

19.melléklet.pdf

20. melléklet

20.melléklet.pdf

21. melléklet

21.melléklet.pdf

22. melléklet

22.melléklet.pdf

23. melléklet

23.melléklet.pdf

24. melléklet

24.melléklet.pdf