Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (X.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01 - 2019. 10. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (X.1..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

(2) A R 2.1 és 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 melléklete kerül

(3) A R 3.1 és 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.1 és 3.2 melléklete kerül

(4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül

(5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül

(6) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül

(7) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete kerül

(8) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete kerül

(9) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete kerül

(10) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete kerül

(11) A R 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete kerül

2. § A R. 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő (1)-(3) bekezdés kerül:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények együttes 2019. évi költségvetését

203.174.610 Ft

költségvetési bevétellel

226.249.501 Ft

költségvetési kiadással

23.074.891 Ft
0 Ft

maradvánnyal
költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat tekintetében 222.196.424 forintban,

b) a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében 36.800.309 forintban,

állapítja meg a bevételi és kiadási főösszeget.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát az R 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően 27.527.616 forinttal hagyja jóvá, ebből a kötött felhasználással a céltartalék összege 500.000 forint, az általános tartalék összege 27.027.616 forint.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási költségvetési összegből az önként vállalt feladatait, és azok finanszírozási összegét az alábbiakban jelöli meg:

a) civil szervezetek támogatására: 1.000.000 forint”

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 2. napjával.