Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 11 - 2021. 05. 28

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak intézményére, a Gánti Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2019. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi költségvetési

  • a) módosított bevételi főösszegét 265.846.626,- Ft-ban,
  • b) teljesített bevételi főösszegét 266.710.627,- Ft-ban,
  • c) módosított kiadási főösszegét 265.846.626,- Ft-ban,
  • d) teljesített kiadási főösszegét 242.736.544,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet, az Óvoda pénzforgalmi mérlegét az 1/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 2.- 5. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi teljesített működési célú bevételeinek főösszege 170.462.241,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 10.304.209,- Ft. A bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. teljesített működési célú kiadásainak főösszege 142.421.701,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 68.550.808,- Ft. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 85.944.177,- Ft, amelynek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 31.764.035,- Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § (1) Az Önkormányzat a 2019. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető bankjától 35.000.000,- Ft összegű likviditási folyószámlahitelt igényelt, a keretösszeg 2019. október 1. napjától 25.000.000,- Ft-ra csökkent. A likviditási hitelből eredően 2019. december 31. napján a hitelállomány 22.611.849,- Ft volt. Az Önkormányzat mérlegében a költségvetési évet követően esedékes követelések összege 830.602,- Ft, az Óvoda esetében pedig 168.663,- Ft.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2019. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Óvoda összesített 2019. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 23.974.083,- Ft-ban kerül meghatározásra a 11. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 395.952,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

6. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és az Óvoda 2019. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet.

2. melléklet

2.melléklet.pdf

3. melléklet

3.melléklet.pdf

4. melléklet

4.melléklet.pdf

5. melléklet

5.melléklet.pdf

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf