Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017(XI.10.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 11. 11

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017(XI.10.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017.11.11.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. § által kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a veresegyházi választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2004. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete.