Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 09. 26- 2020. 06. 30

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §             Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §    (1)     Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

    a) összes bevételét                                                                          878.340 eFt-ban

                   b) összes kiadását                                                                           878.340 eFt-ban

                   c)  tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                              388.090 eFt-ban

                   d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                878.340 eFt-ban

                   e) költségvetési egyenlegét                                                             490.250 eFt-ban

  1. költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 490.250 eFt-ban
  2. költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
  3. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 360.930 eFt működési költségvetés előirányzat,

                    b) 517.410 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 354.446 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 523.894 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 872.302 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.038 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 70.305 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.


(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

   a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (9)     Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (10)   Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.705 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

                   Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

[1]

2.    (1)        Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

    a) összes bevételét                                                                          918.135 eFt-ban

                   b) összes kiadását                                                                           918.135 eFt-ban

                   c)  tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                              436.529 eFt-ban

                   d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                918.135 eFt-ban

                   e) költségvetési egyenlegét                                                             481.606 eFt-ban

  1. költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 481.606 eFt-ban
  2. költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
  3. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 387.795 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 530.340 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 382.628 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 535.507 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 912.097 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.038 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 71.938 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 71.938 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.573 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

  1. A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

   a) 54.584 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (9)     Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 54.584 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (10)   Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.839 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

            Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §    (1)     A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

          (2)     Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

          (3)     Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

          (4)     Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. §   (1)      Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester, 5 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

          (2)     Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

          (3)     A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.

          (4)     A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

          (5)     Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. §             Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. §    (1)     A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

          (2)     A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. §   (1)      Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

          (2)     A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

          (3)     A 2019. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

8. §             A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 7.251 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

  1. Városgazdálkodás kormányzati funkción 5.811 eFt,

                   b)  Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

                   c)  Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 250 eFt,

                   d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 635 eFt,

                        e)         Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.[2]

9. §              A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 521.254 eFt-ban hagyja jóvá a következő                             feladatokra:

                   a)  Út, autópálya kormányzati funkción 10.700 eFt,

                   b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,

                   c)  Városgazdálkodás kormányzati funkción 430.370 eFt,

                   d) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 37.484 eFt,

                   e)  Fürdő és strandszolgáltatás 30.000 eFt.

[3]9. §             A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 528.256 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Út, autópálya kormányzati funkción 11.163 eFt,

                   b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,

                   c)  Városgazdálkodás kormányzati funkción 467.070 eFt,

                        d)        Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 37.323 eFt.

10. §  (1)       A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.755 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 18.483 eFt összegben hagyja jóvá.

          (2)  A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 75 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

11. §           Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. §           Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. §  (1)     Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

          (2)     A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -490.250 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -12.766 eFt, a felhalmozási egyenleg -477.484 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 19.250 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

          (6)     Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 93.873 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 46.937 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

          (8)     A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)   A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.


13. §  (1)     Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

          [4](2)       A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -481.606 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -5.439 eFt, a felhalmozási egyenleg -476.167 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 19.250 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft.

          (4)     A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

          (5)     A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

          (6)     Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 93.873 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 46.937 eFt-ban állapítja meg.

          (7)     A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

          (8)     A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

          (9)     A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

          (10)   A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. §           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.


15. §  (1)     A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

          (2)     A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

          (3)     Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

          (4)     Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

16. §           A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. §  (1)     A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

          (2)     A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

18. §            A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. §           A közvetett támogatásnyújtás elvei:

                   a)  Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

                   b)  Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

                   c)  A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

                   d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   e)  A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

                   f)  Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

                   g)  Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. §            Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

21. §  (1)     Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

          (2)     A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

22. §  (1)     A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

          (2)     A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (3)     A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

          (4)     Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2019. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

          (5)     A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

23. §           A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.


24. §          Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

                       Wurczinger Lóránt                                                  Nagy Csilla

                            polgármester                                                            jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2019. február 19.                                                                                                           Nagy Csilla

                                                                                                            jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[3]

A rendelet szövegét a 12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 26.-tól