Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2017.(II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 16 - 2017. 02. 16

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/ 2017.(II.16.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról szóló 12/2014. (XII.08.) önkormányzati rendeletének módosítására

az alábbi rendeletet alkotja:1.§ Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014.(XII.08.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:R.)  3.§ (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi 3.§ (1) és (2) bekezdés lép:

,, 3.§ (1) A Képviselő-testület a képviselők részére havi bruttó 20.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg.

        (2) A tiszteletdíjak kifizetése havonta, utólag történik. A kifizetésről és az elszámolásról a jegyző gondoskodik.”

2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 2. napon hatályát veszti.

      (2) Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
   Szegvári József s.k.                                                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

      polgármester                                                                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2017. február 16-án.

                                                                                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                                                     jegyző