Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 02. 01 - 2017. 08. 30

Büssü Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólBüssü Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§ kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ (1) E rendelet Büssü Község közigazgatási határán belül lakcímmel rendelkező választópolgárokra terjed ki.
(2) A rendelet célja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szüksége választópolgárok számának meghatározása.

  

2.§ Büssü Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a településen lakcímmel rendelkező választópolgárok 20 %-a kezdeményezi. 


3.§ A településen lakcímmel rendelkező választópolgárok az 1. számú melléklet szerinti
ajánlóíven tüntethetik fel aláírásukat, mellyel támogatják a népszavazás elrendelését.


4.§ A fent nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi CCXXXVIII. törvény VI. fejezetének
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


5.§ E rendelet 2015. február 1-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Büssü Község Önkormányzatának 7/1995.(VIII.16.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.


Büssü, 2015. január 20.Szegvári József                                                                      Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

 polgármester                                                                                  jegyző Kihirdetésre került:2015. január 30.

Büssü, 2015. január 30.

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző