Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló, 8/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 23 - 2019. 02. 24

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló, 8/2015.(IX.10.)

 önkormányzati rendelet módosításáról

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

 A helyi adókról szóló 8/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.§ b.)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ Mentes az adó alól

 „b) a magánszemély tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő lakás melyet életvitel-szerűen nem használnak és a nem lakás céljára szolgáló, használaton kívüli építmény.”


2.§

 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Szegvári József sk.                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

 polgármester                                                                                               jegyzőZáradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Büssü,2019. február 22. 


                                                                                             Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                    jegyző