Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.2.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (V. 02.) önkormányzati rendelete Büssü Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2016. 05. 03

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016 (V. 02.) önkormányzati rendelete


Büssü Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 3/2015. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     53.003 E Ft                         96.058 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              53.003 E Ft                         80.965 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                  0 E Ft                          15.093E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      65.168 E Ft                        108.223E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               65.168 E Ft                         93.130 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.323 E Ft                         22.620 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.465 E Ft                           2.701 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           21.937 E Ft                         15.091 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      5.436 E Ft                          10.438E Ft,

- speciális célú támogatások                           136 E Ft                           3.670 E Ft,

  •   felügyelet alá tartozó költs. szervnek     28.931 E Ft                          29.197 E Ft

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                    0 E Ft                           15.093 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      12.165 E Ft                  12.165 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  12.165 E Ft                  12.165 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                      0 E Ft                           0 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  7.165 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 7.165 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  5.000 E Ft              5.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 5.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.2. §


2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazó melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

                                                                               5.


Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

5. §


A Büssüi Tarkabarka Óvoda 2015. évi költségvetését mérlegszerűen kimutató 19. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6 számú melléklete lép.


6. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                       1.640 E. Ft              7.260E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    300 E. Ft                 300E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


  1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Büssü, 2016. április 29. nap.
Szegvári József                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. május 02. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek