Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.10.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2016. 02. 11 - 2016. 12. 31

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáraBüssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:

4.§

,,2015.évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménykiegészítésre  jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gölle,2016. január 27.Szegvári József  s.k.                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.          

polgármester                                                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2016. február 10-én.


Gölle, 2016. február 12.                                                              

                                                                                              Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet