Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (X.1.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 02 - 2015. 10. 02

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015. (X. 01.) önkormányzati rendelete


Büssü Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról


Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 3/2015. (II.16.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     53.003 E Ft                         72.153 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              53.003 E Ft                         62.153 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                  0 E Ft                         10.000 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      65.168 E Ft                         84.318 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               65.168 E Ft                         74.318 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.323 E Ft                            9425 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.465 E Ft                           2.527 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           21.937 E Ft                         21.937 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      5.436 E Ft                           9.008 E Ft,

- speciális célú támogatások                           136 E Ft                              136 E Ft,

  •   felügyelet alá tartozó költs. szervnek     28.931 E Ft                          29.300 E Ft

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                    0 E Ft                           10.000 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      12.165 E Ft                  12.165 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  12.165 E Ft                  12.165 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                      0 E Ft                           0 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  7.165 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 7.165 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  5.000 E Ft              5.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 5.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.2. §


2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. §


A Büssüi Tarkabarka Óvoda 2015. évi költségvetését mérlegszerűen kimutató 19. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


6. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                       1.640 E. Ft             1.640 E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    300 E. Ft                300 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet 2015. október 02. napján lép hatályba.


Büssü, 2015. szeptember 30. nap.
Szegvári József                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. október 01. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek