Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2015. 01. 31 - 2015. 12. 31

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáraBüssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:

4.§

,,2015.évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illletménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gölle,2015.január 21.Szegvári József                                                                      Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet          

polgármester                                                                                                    jegyző

Kihirdetésre került:2015. január 30.

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

     jegyző 


Kihirdetésre került:2015.január 30.

Büssü , 2015. január 30.