Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.2.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 9/2017 (X.02.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 02

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 9/2017 (X.02.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számárólBüssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Büssü Községben helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  8/2017(VIII.30.) önkormányzati rendelet.
Szegvári József sk.                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                             jegyző 


Záradék

A rendelet a mai nap kihirdetésre került.

                                                                                          

Büssü, 2017. 10.02.


                                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet                                  

                                                                                                                   jegyző