Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelet

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 31 - 2017. 10. 02

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számárólBüssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


  1. Büssü Községben helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet.
Szegvári József                                                           Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                   jegyző 


Záradék

A rendelet a mai nap kihirdetésre került.

Büssü, 2017. 08. 30.


                                                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet                                  

                                                                                                                   jegyző