Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.5.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.5.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát megállapító 18/2014.(X.20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 05 - 2018. 01. 05

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének


1/2018. (I. 5.)

önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát megállapító 18/2014. (X.20.) rendelet  módosításárólSomogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendje módosításáról.1.§.


A rendelet melléklete helyébe a jelen melléklet lép.2.§.


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Somogyzsitfa, 2017.december 28.Papp János                                                                 Kovács Józsefné

polgármester                                                                  aljegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2018. január 5-én


                                                                                               Kovács Józsefné

                                                                                                    aljegyző