Zalaszabar Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.3..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 04

ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET


6/2020. (VII.03.)  Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

és a maradvány jóváhagyásárólZalaszabar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a maradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2019.évi költségvetésének végrehajtását

                                       154 224 745 Ft bevétellel

                                       140 172 919 Ft kiadással

      az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat vagyonát a 2019. december 31-i mérlegadatok alapján 569 743 773 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 5.számú melléklet szerint.


(3) Az Önkormányzat 2019.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 6, 7. számú melléklet tartalmazza, ezek alapján az Önkormányzat maradványa  14 051 826 Ft, mérleg szerinti eredménye -23 772 705 Ft.


2.§.


(1) A 2019.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének

      részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként

      tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.


(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet    

      szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.


(3) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. számú melléklet tartalmazza.

3.§.


A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.


4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik.Zalaszabar, 2020. július 3.              László Árpád                                                   Takács Péter

                 jegyző                                                           polgármesterA rendelet kihirdetve:

2020. július 3.                                                  László Árpád

                                                      jegyző