Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 4/2015 (III.10..) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 11 - 2015. 03. 11

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


A Pusztamonostor Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Pusztamonostor Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2014.    eredeti bevételi előirányzata                                             154.561 ezerFt

                 bevételi előirányzat csökkenés                                             1.403 ezerFt,

                módosított bevételi előirányzat:                                153.158 ezerFta) 2014.    eredeti kiadási előirányzata                                            154.561 ezerFt,

                 kiadási előirányzat csökkenés                                       1.403 ezerFt,

                módosított kiadási előirányzat:                           153.158 ezerFt


  

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kelt: Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 09. napján tartott ülésén.


        Sári Ferenc                                                      dr. Voller Erika

         polgármester                                                          jegyzőKihirdetési záradék:

Pusztamonostor községben a helyben szokásos módon kihirdetve 2015. március 10. napján


                                                                               dr. Voller Erika

                                                                                      jegyző