Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2021 (III.23..) önkormányzati rendelete

a települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2021. 03. 24 - 2021. 03. 25

Pusztamonostor Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –  a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőt rendeli el:

  1. §

A települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 6/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelet 16. § (2) – (4) bekezdése e rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.


  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.