Zalaszabar Község Képviselő-testületének 8/2019 (XI.14..) önkormányzati rendelete

az élelmezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 01


Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő- testületének

8/2019.(XI.14.) sz. önk. rendelete

az élelmezési nyersanyagnormáról és az intézményi  térítési díjakról szóló 9/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról


Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az élelmezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006.(XII.14.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§


Zalaszabar Község Önkormányzata 9/2006. (XII.14.) számú rendeletének 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő testülete az élelmezési nyersanyagnorma értékét, az étkezésére fizetendő intézményi térítési díjakat, valamint a Sík Sándor Katolikus Általános Iskola által az étkezés biztosításáért fizetendő költségtérítést az alábbiak szerint határozza meg:


étkezési csoport

Élelmezési norma Ft/nap

Rezsiköltség Ft/nap

a norma  %- ában

Nettó térítési díja Ft/nap

Áfa 27 %

Bruttó térítési díj Ft/nap


tízórai

ebéd

uzsonna

összesen

Óvodások

54

189

51

294

0

294

79

373

Sík Sándor Katolikus Általános Iskola diákjai 7-10 éves korcsoport


246


246

270

516

139

655

Sík Sándor Katolikus Általános Iskola diákjai 11-14 éves korcsoport


252


252

277

529

  143

672

Felnőtt étkezők


304


304

444

748

202

950

2.§.


A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


                       Takács Péter                                                   Szabóné Dr. Csányi Marianna

                       polgármester                                                                      jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. november 14.


                                                                         Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                         jegyző