Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról szóló 14/2012.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 16 - 2013. 11. 17

Pusztamonostor község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 22. § (1) bekezdésének a., és b. pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §

A talajterhelési díjról szóló 14/2012.(XII.15.)  számú önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésében lévő szövegrész:

„csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével” helyébe

„csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.” a következő szövegrész lép.


2. §

A Rendelet 7. § -ában lévő szövegrész:

„illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de a közszolgáltató szervezet igazolja, hogy a közcsatornára való rákötés műszakilag nem oldható meg.”

helyébe

„Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.” a következő szövegrész lép.

3. §

A Rendelet 8. § -ának első bekezdésbe a lévő szövegrész:

Pusztamonostor Község Önkormányzata által vezetett 11745035-15412548-

helyébe

Pusztamonostor Község Önkormányzata által vezetett  11745035-15412548- 03920000 a következő szövegrész lép.


4. §

A Rendelet 9. § -ának első bekezdésbe a lévő szövegrész:

a környezetterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a alapján Pusztamonostor-Jászágó körjegyzőség  adóhatósága látja el. helyébe

a környezetterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a alapján Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága  látja el.

a következő szövegrész lép.