Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testülete

Pusztamonostor község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (III. 07.) számú önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2014. 03. 08 - 2014. 03. 09

1. §  1. A rendelet III. fejezet 6. § (2)-(3) bekezdése a módosítás hatálybalépésével hatályát veszti.


  1. A rendelet IV. fejezet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Sírbolt, urnasírbolt építésére, bővítésére, továbbá urnafülke, sírhely, sírjel elhelyezésére az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletének 10. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.”


  1. A rendelet VI. fejezet 11. § „(3)” szövegrész (2), a „(4)” szövegrész (3) szövegrészre módosul.2. §Ezen módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Pusztamonostor, 2014. február 27.Sári Ferenc                                                         dr. Voller Erika

                polgármester                                                                    jegyző