Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete

3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (zárszámadás)

Hatályos: 2014. 05. 15

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete


3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat  2013. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról

( Zárszámadás)Zalaszabar Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési és pénzforgalom nélküli bevételeit

                                               102 180 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               119 704 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               122 653 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- intézményi működési bevételeket

                                                 27 465 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 26 341 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 26 624 ezer Ft teljesítéssel


- a közhatalmi bevételeit

                                                 8 200 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 6 731 ezer Ft módosított előirányzattal és

  7 975 ezer Ft teljesítéssel

-  kapott támogatásokat

                                                  43 803 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  58 559 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  58 559 ezer Ft teljesítéssel

- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

                                                     - ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                     1 545 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                     1 545 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatásértékű bevételeket

                                                  7 823 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  11 904 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  12 826 ezer Ft teljesítéssel    

- az előző évi visszatérülést

                                                      - ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                      - ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                      129 ezer Ft teljesítéssel


- pénzforgalom nélküli bevételeket

     14 889 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                    14 624 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    14 903 ezer Ft teljesítéssel


(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait

102 180 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                               119 704 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                               111 281 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.,2. ,3, 4 és 5. számú mellékletek szerint.


A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadásokat

 21 939 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                28 160 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                26 624 ezer Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékok

   5 674 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  6 252 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  5 904 ezer Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat

  41 956 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 43 761 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 39 555 ezer Ft teljesítéssel

- a támogatás értékű működési kiadásokat

     8 016 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  14 889 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                  14 640 ezer Ft teljesítéssel


- a működési és felhalmozési célú pénzeszközök átadása Áht-n kívülre

    1 466 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   1 196 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                    910 ezer Ft teljesítéssel

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

    10 883 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   11 265 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   10 784 ezer Ft teljesítéssel

- a hiteltörlesztést

                                                   1 895 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   1 895 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   1 895 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)

   -  ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                  1 850 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                        - ezer Ft teljesítéssel

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti részletezésben

      3.200 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                   12.743 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                   10.588 ezer Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a 4.a. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben

  10 351 ezer Ft eredeti előirányzattal

                                                 10 436 ezer Ft módosított előirányzattal és

                                                 10 436 ezer Ft teljesítéssel,

jóváhagyja.

2. §

A Napköziotthonos Óvoda Zalaszabar bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2013.évi teljesítését a 3/a. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3.§.

(1) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét a 6. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 410 096 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

                                                5. §

A 2013. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


6. §

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             ……………………………..                                ……………………………………..

                 Dr. Kalmár István                                   Szabóné Dr Csányi Marianna

                   polgármester                                                       jegyzőZáradék:

Kihirdetve 2014. május 14.

                                                                          Szabóné Dr. Csányi Marianna

                                                                                          jegyző