Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 02. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva alábbi rendeletet alkotja.

 

1. § E rendelet hatálya a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.


2. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját - július 1-jét – munkaszüneti nappá nyilvánítja. A munkaszüneti nappal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.


3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                        Ruzsics Ferenc                                                        Dr. Horváth Teréz

                          polgármester                                                                                 jegyző


Mellékletek