Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01 - 2021. 02. 02

Keszthely Város Polgármestere a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.§ (1) Jelen rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                     Nagy Bálint

                     Dr. Gábor Hajnalka

                                    polgármester

                              jegyző