Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2013. 11. 01 - 2013. 11. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján egyes önkormányzati rendeleteinek módosítására és hatályon kívül helyezésére az alábbi rendeletet alkotja.1.§ Keszthely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 36/2006. (X. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés második mondata hatályát veszti.


2.§ A Rendelet 5.§ (3) bekezdése hatályát veszti.


3.§ A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti.


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc                                                                     Dr. Horváth Teréz   

 polgármester                                                                                   jegyző