Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 02. 01

I.

A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló

 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása


1.§ A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (3) bekezdése „Igazgatási Osztálya” szövegrész helyébe „Önkormányzati és Igazgatási Osztálya” szövegrész lép.


2.§ A Rendelet 15. § (4) bekezdésében „Igazgatási Osztálya” szövegrész helyében „Önkormányzati és Igazgatási Osztálya” szövegrész lép.


3.§ A Rendelet 22. § (2) bekezdésében „Igazgatási Osztálya” szövegrész helyében „Önkormányzati és Igazgatási Osztálya” szövegrész lép.


II.

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló

19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása


4.§ A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.”


5.§ A Rendelet 4. § (11) bekezdés harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi francia rendelkezés lép.

„4.§ (11)

 - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke vagy az általa kijelölt bizottsági tag,”


III.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 6.§ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


IV.

A helyi adókról szóló

42/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása


7.§ A helyi adókról szóló 42/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


V.

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása


8.§ Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


VI.

A környezetvédelemről szóló

18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása


9.§ A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el.”


VII.

A közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról szóló

26/2011.(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása


10.§ A közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról szóló 26/2011.(VI. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el.”


VIII.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló

21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása


11.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


IX.

A köztisztaságról szóló

46/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása


12.§ A köztisztaságról szóló 46/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép. 


„Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


X.

Az önkormányzati biztosról szóló

9/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

13.§ Az önkormányzati biztosról szóló 9/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el”


XI.

Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló

31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása


14.§ Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi Bizottságszövegrész helyébePénzügyi és Ügyrendi Bizottságszövegrész lép.


XII.

A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló

27/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása


15.§ A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 27/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XIII.

41/1999. (XII. 16.) rendelete
 a prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi helyi szabályozásáról


16.§ A prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi helyi szabályozásáról szóló 41/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XIV.

A talajterhelési díjról szóló

12/2005. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása


17.§ A talajterhelési díjról szóló 12/2005. (III.31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép. 


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XV.

Keszthely Város területén érvényesülő

távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint

az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló

36/2006. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása


18.§ Keszthely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 36/2006. (X. 27.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XVI.

A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló

11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

19.§ A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép.


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, a 36. § (1) bekezdésében és az 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XVII.

A helyi természeti értékek védelméről szóló

31/1996. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása


20.§ A helyi természeti értékek védelméről szóló 31/1996. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XVIII.

A városi zöldterületek, a közhasználatú parkok

használatáról és védelméről szóló

30/1996. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása


21.§ A városi zöldterületek, a közhasználatú parkok használatáról és védelméről szóló 30/1996. (XI.28.) önkormányzati rendelete az alábbi bevezető résszel egészül ki.

„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


XIX.

Záró rendelkezések


22.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a „Balaton-parti terület” Helyi építési szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
                                     Nagy Bálint                                       Dr. Gábor Hajnalka

                                     polgármester                                                  jegyző