Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15 - 2018. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A Rendelet 3. § (1) – (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.442.403 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                            3.801.925 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                    8.244.328 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-kettőszáznegyvennégymillió-háromszázhuszonnyolcezer forintban az 1. melléklet szerint,


d) költségvetési kiadásait                              8.199.778 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                 44.550 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      8.244.328 eFt-ban,

azaz nyolcmilliárd-kettőszáznegyvennégymillió-háromszázhuszonnyolcezer forintban,


g) költségvetési hiányát                                3.757.375 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszázötvenhétmillió-háromszázhetvenötezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2018. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.849.012 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.773.120 eFt,

c) működési többlet:                                                     68.629 eFt a 2. melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2018. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                         593.391 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                        4.419.395 eFt,

c) felhalmozási hiány:                                              3.826.004 eFt a 3. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.555.382 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                         2.887.021 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.


( 5) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásaiból

  1. kötelező feladatok kiadásai                               1.638.569 eFt
  2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  6.561.209 eFt
  3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.”


2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:„(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2018. évi összes bevétele és kiadása 8.244.328 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”


3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 415 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2020. november 30 napjáig 2 fő határozott időtartamú. A Goldmark Károly Művelődési Központ létszámából 2018. április 1. napjától 2021. február 28. napjáig 2 fő, 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 3 fő határozott időtartamú. A Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye létszámából 2018. július 1. napjától 2021. február 28. napjáig 5 fő határozott időtartamú.

Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került megtervezésre.”


4. § A Rendelet 5. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:


„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 178.157 eFt.


(2) Az általános tartalék összege: 5.708 eFt. Az általános tartalékból 4.555 Ft felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.153 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság jogosult dönteni.


(3) A céltartalék összege 172.449 eFt. A céltartalékból 10.607 eFt működési, 161.842 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 140.765 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 11.807 eFt,

c) munkavállalók bérkompenzációjára 432 eFt,

d) egyéb pályázati költségekre 9.270 eFt fordítható.”


5. § A Rendelet 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(6) A céltartalékból a képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 10.175 eFt felhasználására a következők szerint:


a) a Városstratégiai Bizottság 8.500 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 1.175 eFt-ot, sporttámogatásra 0 eFt-ot, valamint Keszthely Város Önkormányzatának reklám és propaganda kiadásaira 0 eFt-ot fordíthat.”


6. § A Rendelet 1-15., 18. mellékletei helyében e rendelet 1-16. mellékletei lépnek.


7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző