Nagycserkesz Község Önkormányzata 12/2019 (XII.12.)önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 5/2012.(II.29.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata


12/2019.(XII. 12.)


Önkormányzati rendelet


a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 5/2012.(II.29.) Önkormányzati rendelet módosításárólNagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 5/2012.(II.29.) Önkormányzati rendelet 2.§ (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§


(2) A járulék mértéke hektáronként, évente: 1000,-Ft.


(3) A járulék összege azonban egy-egy földhasználó esetében 1000,-Ft-nál kevesebb nem lehet.”

2.§ (1) Ez a rendelet 2020.január 1-én lép hatályba.

………………………………

Kiss Józsefné

Polgármester

…………………………

Dr. Varga Attila

Aljegyző