Nagycserkesz Község Önkormányzata 2/2015.(II.16.)önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01

Nagycserkesz Község Önkormányzata

2/2015.(II.16.)

Önkormányzati rendelete


a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nagycserkesz Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 44.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:„44. §.(1) A képviselő-testületi tagot tiszteletdíj illeti meg, melynek összege: bruttó: 27.000.- Ft/hó.2.§ Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba.            PH.………………………………

……………………………..

Polgármester

Aljegyző

Kihirdetési ZáradékJelen rendelet kihirdetése Nagycserkesz Község Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.február 16-ai napon megtörtént.


Nagycserkesz, 2015.február 16.


………………………….

                                                                                                                                                   Dr. Varga Attila

                                                                                                                                                    aljegyző